Kära kunder!

Vi arbetar för närvarande med att utveckla vår webbplats för att göra den mer inspirerande och enkel att använda för dig som kund. Eventuellt kan du just nu uppleva vissa störningar när du använder webbplatsen.
Vi tackar ödmjukt för ditt tålamod medan vi genomför dessa förbättringar. Håll utkik efter fler uppdateringar och surfa lugnt!

Produkter
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Innehåll
Inga sökresultat
Alla sökresultat

12 SAMVERKANSPUNKTER FÖR ATT UPPNÅ FN:S GLOBALA MÅL

Vår verksamhet är nära kopplad till människors hälsa och välbefinnande i alla åldrar. I vårt hållbarhetsarbete har vi identifierat tolv samverkanspunkter för att uppnå FN:s hållbarhetsmål. Läs mer om FN:s globala mål.

FN:S HÅLLBARA UTVECKLINGSMÅL
Läs om målen här

Mål 3: 

Våra lek- och träningsredskap, amatör- och tävlingssportområden, temaparker och utemöbler är direkt kopplade till detta mål, det vill säga att främja hälsa och välbefinnande hos människor i alla åldrar genom lek, motion, sport och att tillbringa tid tillsammans.

Mål 4:

Utbildning av hög kvalitet. Studier har visat att barn lär sig de viktiga motoriska, kognitiva, sociala och interpersonella färdigheter som de kommer att behöva senare i livet genom leken. Vårt produktsortiment innehåller massor av interaktiv lek- och träningsutrustning som stödjer inlärning. Förskolor och skolor vet att utomhusträning främjar inlärning och utveckling av motoriken, förbättrar fysiken och påverkar hjärnans funktion. Det är alltid bra att få lite frisk luft!

Mål 5:

Jämställdhet mellan könen Lek och motion ska vara tillgänglig för alla, oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund eller kultur. Vi har designat vårt produktsortiment för att stödja lika möjligheter till lek, motion och att tillbringa tid tillsammans. Våra produkter tar hänsyn till inkludering för att kunna erbjuda lika miljöer för alla, inklusive människor med en rad begränsningar.

Mål 7:

Energi. Vi använder el, gas och vattenkraft i tillverkningen av våra produkter. Vi strävar efter att använda den renaste och mest ekologiskt framställda energin i både vår produktion och på våra kontor.

Mål 8:

Arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Våra fabriker finns i de nordiska länderna och Estland, där standarder för arbetsförhållanden regleras i lag. Berörda myndigheter granskar regelbundet arbetsförhållanden som arbetssäkerhet, ergonomi, föreningsfrihet, ersättningskriterier och arbetstidslagstiftning. I vårt nätverk av underleverantörer strävar vi efter att säkerställa att våra partners följer både internationella avtal och egna nationella lagar och förordningar som reglerar arbetsförhållanden. Säkra och funktionella arbetsförhållanden i kombination med en god arbetsmiljö möjliggör mångfald, implementeringen av ny teknik och upphov till innovation, vilket i sin tur främjar ekonomisk hållbarhet.

Mål 9:

Industri, innovation och infrastruktur. Vi bidrar till utvecklingen av vår bransch genom bland annat medlemskap i den europeiska samarbetsorganisationen FEPI (Federation of European Play Industry). Lappset har dessutom en positiv inverkan på industrins utveckling genom att utnyttja rena och miljövänliga tekniker och produktionsprocesser. Vi har även introducerat banbrytande innovationer, som till exempel produkter som kombinerar teknik med fysisk lek och träning.

Mål 11:

Ansvarsfulla städer och samhällen. Vi stödjer stadsmiljöer och samhällen genom att skapa långsiktiga lek-, tränings- och idrottsmiljöer som är inkluderande och tillgängliga för människor i alla åldrar och med en mängd begränsningar.

Mål 12:

Hållbar konsumtion och produktion. Ansvarsfull användning av naturresurser och styrning som stödjer förnuftig och hållbar utveckling är två av våra huvudprinciper. Korrekt användning och återvinning av kemikalier och andra råmaterial som används i våra produktionsprocesser stödjer hållbarhet.

Mål 13:

Klimatet. Produkterna vi tillverkar har lång livslängd. Vår PlayCare-tjänst följer principerna för cirkulär ekonomi i allt från installation till inspektion av skick, underhåll, reparation, rengöring och återvinning av plattformar. Regelbundet underhåll förlänger våra produkters livslängd ytterligare och främjar därmed hållbarheten. I våra produktionsanläggningar och på våra kontor strävar vi efter att utveckla energieffektiva lösningar som minskar koldioxidutsläppen och energiförbrukningen.

Mål 15:

Livet på jorden. Våra produkter använder trä som råvara. Det produceras i hållbart förvaltade finska skogar. Vårt PEFC Chain of Custody management certificate verifierar ursprunget på vårt råvirke. Våra produktlösningar stödjer människors hälsa och välbefinnande i alla åldrar. Säkra, funktionella och hållbara lekplatser och träningsytor, sportanläggningar för amatörer och tävlingsutövare, aktivitetsparker med teman samt park- och gatumöbler får miljontals människor att röra sig över hela världen.

Mål 16:

Fred, rättvisa och institutioner. Vi försöker förebygga och bekämpa korruption och mutor i alla dess former.

Mål 17:

Partners. Vi vet att vårt partnernätverk och andra samarbeten med intressenter är viktiga delar i vårt uppdrag att främja en hållbar utveckling.