Products
No search results
All search results
Content
No search results
All search results

Lappset Groups kontor och fabriker använder 100 % grön energi

Bolagets anläggningar använder endast grön el från förnybara källor.

Förändringen är ett viktigt steg på vår väg mot en grönare planet

Förändringen till grön el är en del av Lappsets hållbarhetsarbete och bygger på en av företagets nyckelvärderingar "Hållbarhet är en självklarhet i vårt DNA"

 

  • De huvudsakliga källorna för el är vattenkraft och vindkraft.
  • Långsiktiga upphandlingsavtal mellan Lappset Group och elleverantörer.
  • Alla leverantörer uppfyller koncernens hållbarhetskrav (CSR) som framgår av Upphandlingspolicyn
  • Läs mer om grön energi