Produkter
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Innehåll
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Hållbar utveckling genom kloka val
10 goda gärningar

Vi skapar produkter som tar hänsyn till de varierande behov som finns hos barn, ungdomar och vuxna med olika typer av funktionsnedsättningar (design för alla, inkluderande design).

Lappsets produkter formgers, tillverkas, förpackas och transporteras på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Vår användning av hållbara och återvinningsbara material gör det möjligt för oss att spara energi och råvaror samt minska transportutsläppen. Våra produkter är utformade för att ha en livslängd på minst femton år.

I Lappsets fabrik i Rovaniemi kommer de dieseldrivna gaffeltruckarna successivt att ersättas av eldrivna gaffeltruckar. Sex stycken eldrivna gaffeltruckar är redan i bruk.


Eleverna på Korkalovaaraskolan i Rovaniemi kom på en idé, om vad som kan vara världens första utomhusklassrum som använder solpaneler för att producera den energi som behövs vid undervisningen. Lappset hjälpte till med design, produkt- och plattformsval och själva installationen av utomhusklassrummet.

Vårt fokus är långsiktigt, vilket bidrar till att skapa välbefinnande i vårt samhälle


Företag i Lappland har behov av internationella affärsexperter med språk- och kulturkompetens. Med det till grund har Lappset donerat 5 000 euro till Yrkeshögskolan i Lappland.


Vi använder PEFC™-certifierad nordisk furu.

Vi accepterar inte barnarbete eller tvångsarbete i någon form, varken i vår egen verksamhet eller av någon i vår leveranskedja.


Att ta hand om miljön och stödja en hållbar utveckling är en viktig del av Lappsets kvalitets- och affärsfilosofi.

Globala nyheter