Produkter
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Innehåll
Inga sökresultat
Alla sökresultat

FLORA HÖJDLEK

Lek på hög höjd

Konstruktioner som byggs på höjden är en viktig aspekt i takt med urbaniseringen. Grönområden blir färre och mindre vilket ger mindre utrymme att bygga rekreationsområden och lekplatser på. För att locka barnen till fysisk aktivitet under såväl rasten som i parken efter skolan är det viktigare än någonsin att tillvarata varje kvadratmeter på ett så effektivt och tilltalande sätt som möjligt. 
Produkter byggda på höjden skapar stor variation i rörelse vilket bidrar till förbättrad motorik och ökad kroppsmedvetenhet.

  • Skapa landmärke
  • Naturliga mötesplatser
  • Rymmer många barn
  • Mycket lek på ytan
Flora Höjdlek produkter